Spolupráca medzi orgánom ESMA, príslušnými orgánmi a príslušnými odvetvovými orgánmi vrátane delegovania podľa nariadenia (EÚ) č. 513/2011 o ratingových agentúrach