Sodelovanje, vključno s prenosom nalog, med organom ESMA, pristojnimi organi in pristojnimi področnimi organi na podlagi Uredbe (EU) št. 513/2011 o bonitetnih agencijah