Riktlinjer om riskbedömning och beräkning av total exponering i vissa typer av strukturerade fondföretag

Reference
2012/197 sv
Section
Fund Management
Guidelines and Technical standards
Main document
Style
ESMA document