Príloha I: Šablóna na proces mapovania finačného konglomerátu (JC 2014 070 príloha)