Orientări cu privire la anumite aspecte ale cerinţelor MiFID privind adecvarea