I priedas: Priskyrimo finansiniam konglomeratui proceso šablonas (JC 2014 070 priedas)