Bilaga I: Mall för kartläggningsprocessen för det finansiella konglomeratet (JC 2014 070