Bijlage I: Model voor het in kaart brengen (mapping) van het financiële conglomeraat (JC 2014 07