Anness I: Mudell għall-proċess ta’ mmappjar għall-konglomerat finanzjarju (Anness JC 2014 070)