Guidelines & Recommendations

Kooperazzjoni inkluż delegazzjoni bejn l-ESMA, l-awtoritajiet kompetenti u l-awtoritajiet kompetenti settorjali skont ir-Regolament (UE) Nru 513/2011 dwar l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu

Kooperazzjoni inkluż delegazzjoni bejn l-ESMA, l-awtoritajiet kompetenti u l-awtoritajiet kompetenti settorjali skont ir-Regolament (UE) Nru 513/2011 dwar l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu

EVPRI, kompetentingų institucijų ir sektorių kompetentingų institucijų bendradarbiavimas, įskaitant užduočių pavedimą pagal Reglamentą (ES) Nr. 513/2011 dėl kredito reitingų agentūrų

EVPRI, kompetentingų institucijų ir sektorių kompetentingų institucijų bendradarbiavimas, įskaitant užduočių pavedimą pagal Reglamentą (ES) Nr. 513/2011 dėl kredito reitingų agentūrų

Sadarbība, ietverot deleģējumu, starp EVTI, kompetentajām iestādēm un nozares kompetentajām iestādēm saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 513/2011 par kredītreitingu aģentūrām

Sadarbība, ietverot deleģējumu, starp EVTI, kompetentajām iestādēm un nozares kompetentajām iestādēm saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 513/2011 par kredītreitingu aģentūrām

Cooperazione, compresa la delega, fra AESFEM, autorità competenti e autorità settoriali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 re

Cooperazione, compresa la delega, fra AESFEM, autorità competenti e autorità settoriali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 re

A feladatok átruházását is magában foglaló együttműködés az EÉPH, a hatáskörrel rendelkező hatóságok és a hatáskörrel rendelkező ágazati hatóságok között a hitelminősítő intézetekről szóló 513/2011/EU rendelet értelmében

A feladatok átruházását is magában foglaló együttműködés az EÉPH, a hatáskörrel rendelkező hatóságok és a hatáskörrel rendelkező ágazati hatóságok között a hitelminősítő intézetekről szóló 513/2011/EU rendelet értelmében

Συνεργασία, περιλαμβανομένης της ανάθεσης καθηκόντων, μεταξύ της ΕΑΚΑΑ, των αρμόδιων αρχών και των τομεακών αρμόδιων αρχών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 513/2011 για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

Συνεργασία, περιλαμβανομένης της ανάθεσης καθηκόντων, μεταξύ της ΕΑΚΑΑ, των αρμόδιων αρχών και των τομεακών αρμόδιων αρχών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 513/2011 για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

Leitlinien und Empfehlungen zur Zusammenarbeit einschließlich Delegation zwischen der ESMA, den zuständigen Behörden und den sektoralen zuständigen Behörden gemäß Verordnung (EU) Nr. 513/2011 über Ratingagenturen

Leitlinien und Empfehlungen zur Zusammenarbeit einschließlich Delegation zwischen der ESMA, den zuständigen Behörden und den sektoralen zuständigen Behörden gemäß Verordnung (EU) Nr. 513/2011 über Ratingagenturen

Coopération, y compris délégation entre l’AEMF, les autorités compétentes et les autorités compétentes sectorielles, conformément au règlement (UE) n° 513/2011 sur les agences de notation de crédit

Coopération, y compris délégation entre l’AEMF, les autorités compétentes et les autorités compétentes sectorielles, conformément au règlement (UE) n° 513/2011 sur les agences de notation de crédit

Yhteistyö, joka kattaa EAMV:n, toimivaltaisten viranomaisten ja alakohtaisten toimivaltaisten viranomaisten väliset siirrot luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EU) No 513/2011 mukaisesti

Yhteistyö, joka kattaa EAMV:n, toimivaltaisten viranomaisten ja alakohtaisten toimivaltaisten viranomaisten väliset siirrot luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EU) No 513/2011 mukaisesti

Koostöö ja delegeerimine Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA), pädevate asutuste ja valdkondlike pädevate asutuste vahel vastavalt määrusele (EÜ) nr 513/2011 reitinguagentuuride kohta

Koostöö ja delegeerimine Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA), pädevate asutuste ja valdkondlike pädevate asutuste vahel vastavalt määrusele (EÜ) nr 513/2011 reitinguagentuuride kohta