Guidelines & Recommendations

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με την εφαρμογή των αρχών των CPSS-IOSCO για τις υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών όσον αφορά τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους

EL - Η παρούσα μετάφραση έγινε από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.