ESMA LIBRARY

The ESMA Library contains all ESMA documents. Please use the search and filter options to find specific documents.
1313
DOCUMENTS

REFINE YOUR SEARCH

Sections

Type of document

Your filters
MiFID - Investor Protection X MiFID - Secondary Markets X Corporate Information X Speeches X Prospectus X IAS Regulation X Fund Management X Vacancies X
Reset all filters
Date Ref. Title Section Type Download Info Summary Related Documents Translated versions
01/08/2014 2014/937 el Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια και άλλα θέματα που αφορούν τους ΟΣΕΚΑ , Guidelines & Recommendations PDF
382.29 KB
This is an update of the guidelines originally published in 2012.  The new version of the guidelines modifies the original provision on diversification of collateral received by UCITS in the context of efficient portfolio management techniques and over-the-counter financial derivative transactions.
01/10/2013 2013/606 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών (MiFID) , Guidelines & Recommendations PDF
385.26 KB
29/11/2013 2013/998 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το υπόδειγμα ΜΣ για τη διαβούλευση, τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά την εποπτεία των οντοτήτων της οδηγίας ΔΟΕΕ , Guidelines & Recommendations PDF
271.55 KB
07/02/2014 2014/154 EL Οι κίνδυνοι των επενδύσεων σε σύνθετα προϊόντα , Investor Warning PDF
407.92 KB
28/11/2014 ESMA 2013 AR BG Европейски орган за ценни книжа и пазари Annual Report PDF
284.13 KB
BG  - Преводът е предоставен от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз.
16/07/2012 ESMA 2011 BG Европейски орган за ценни книжа и пазари Годишен доклад за 2011 г Annual Report PDF
421.75 KB
This is a summary of the 2011 annual report of ESMA.
29/11/2013 2013/998 BG Насоки за образеца на МзР относно консултирането, сътрудничеството и обмена на информация, свързани с надзора на субекти по Директива ЛУАИФ , Guidelines & Recommendations PDF
254.76 KB
01/08/2014 2014/937 bg Насоки относно борсово търгуваните фондове (ETF) и въпросите за ПКИПЦ , Guidelines & Recommendations PDF
382.04 KB
This is an update of the guidelines originally published in 2012.  The new version of the guidelines modifies the original provision on diversification of collateral received by UCITS in the context of efficient portfolio management techniques and over-the-counter financial derivative transactions.
28/03/2012 2012/197 bg Насоки относно измерване на риска и изчисляването на глобалния риск за някои видове структурирани ПКИПЦК , Guidelines & Recommendations PDF
281.24 KB
21/08/2012 2012/387 BG Насоки относно определени аспекти на изискванията на MiFID за годност , Guidelines & Recommendations PDF
357.81 KB
28/09/2012 2012/388 BG Насоки относно определени аспекти на изискванията на MiFID за годност , Guidelines & Recommendations PDF
342.03 KB
24/04/2014 2013/606 BG Политики и практики на възнаграждение (Директива за пазарите на финансови инструменти — MiFID) , Guidelines & Recommendations PDF
298.55 KB
07/02/2014 2014/154 BG Рискове от инвестиране в комплексни продукти , Investor Warning PDF
287.57 KB