ESMA LIBRARY

The ESMA Library contains all ESMA documents. Please use the search and filter options to find specific documents.
951
DOCUMENTS

REFINE YOUR SEARCH

Sections

Type of document

Your filters
MiFID - Investor Protection X MiFID - Secondary Markets X Speeches X Credit Rating Agencies X Procurement X
Reset all filters
Date Ref. Title Section Type Download Info Summary Related Documents Translated versions
01/10/2013 2013/606 CS Zásady a postupy v oblasti odměňování (MiFID) , Guidelines & Recommendations PDF
343.56 KB
21/08/2012 2012/387 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με ορισμένες πτυχές των απαιτήσεων καταλληλότητας που προβλέπονται στη MiFID , Guidelines & Recommendations PDF
397.87 KB
28/09/2012 2012/388 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με ορισμένες πτυχές των απαιτήσεων της λειτουργίας συμμόρφωσης που προβλέπονται στη MiFID , Guidelines & Recommendations PDF
408 KB
23/06/2015 2015/609 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την περιοδική πληροφόρηση που παρέχεται στην ESMA από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας , Guidelines & Recommendations PDF
338.39 KB
EL - Η παρούσα μετάφραση έγινε από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
01/10/2013 2013/606 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών (MiFID) , Guidelines & Recommendations PDF
385.26 KB
07/02/2014 2014/154 EL Οι κίνδυνοι των επενδύσεων σε σύνθετα προϊόντα , Investor Warning PDF
407.92 KB
23/06/2015 2015/609 BG Насоки относно информацията, предоставяна периодично на ЕSMA от агенциите за кредитен рейтинг , Guidelines & Recommendations PDF
297.5 KB
BG  - Преводът е предоставен от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз.
21/08/2012 2012/387 BG Насоки относно определени аспекти на изискванията на MiFID за годност , Guidelines & Recommendations PDF
357.81 KB
28/09/2012 2012/388 BG Насоки относно определени аспекти на изискванията на MiFID за годност , Guidelines & Recommendations PDF
342.03 KB
24/04/2014 2013/606 BG Политики и практики на възнаграждение (Директива за пазарите на финансови инструменти — MiFID) , Guidelines & Recommendations PDF
298.55 KB
07/02/2014 2014/154 BG Рискове от инвестиране в комплексни продукти , Investor Warning PDF
287.57 KB