ESMA LIBRARY

The ESMA Library contains all ESMA documents. Please use the search and filter options to find specific documents.
895
DOCUMENTS

REFINE YOUR SEARCH

Sections

Type of document

Your filters
MiFID - Investor Protection X MiFID - Secondary Markets X European Single Electronic Format X Warnings and publications for investors X Credit Rating Agencies X
Reset all filters
Date Ref. Title Section Type Download Info Summary Related Documents Translated versions
21/08/2012 2012/387 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με ορισμένες πτυχές των απαιτήσεων καταλληλότητας που προβλέπονται στη MiFID , Guidelines & Recommendations PDF
397.87 KB
28/09/2012 2012/388 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με ορισμένες πτυχές των απαιτήσεων της λειτουργίας συμμόρφωσης που προβλέπονται στη MiFID , Guidelines & Recommendations PDF
408 KB
23/06/2015 2015/609 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την περιοδική πληροφόρηση που παρέχεται στην ESMA από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας , Guidelines & Recommendations PDF
338.39 KB
EL - Η παρούσα μετάφραση έγινε από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
01/10/2013 2013/606 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών (MiFID) , Guidelines & Recommendations PDF
385.26 KB
25/01/2013 2012/682 EL Οδηγός επενδύσεων Reference PDF
638.02 KB
Οδηγός επενδύσεων
07/02/2014 2014/154 EL Οι κίνδυνοι των επενδύσεων σε σύνθετα προϊόντα , Investor Warning PDF
407.92 KB
18/04/2013 2013/267 EL Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Investor Warning PDF
427.45 KB
Συμβάσεις επί διαφορών (CFD)
18/04/2013 2013/267 BG ДОГОВОРИТЕ ЗА РАЗЛИКИ (CFD) Investor Warning PDF
549.63 KB
ДОГОВОРИТЕ ЗА РАЗЛИКИ (CFD)
23/06/2015 2015/609 BG Насоки относно информацията, предоставяна периодично на ЕSMA от агенциите за кредитен рейтинг , Guidelines & Recommendations PDF
297.5 KB
BG  - Преводът е предоставен от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз.
21/08/2012 2012/387 BG Насоки относно определени аспекти на изискванията на MiFID за годност , Guidelines & Recommendations PDF
357.81 KB
28/09/2012 2012/388 BG Насоки относно определени аспекти на изискванията на MiFID за годност , Guidelines & Recommendations PDF
342.03 KB
24/04/2014 2013/606 BG Политики и практики на възнаграждение (Директива за пазарите на финансови инструменти — MiFID) , Guidelines & Recommendations PDF
298.55 KB
07/02/2014 2014/154 BG Рискове от инвестиране в комплексни продукти , Investor Warning PDF
287.57 KB
25/01/2013 2012/682 BG Ръководство за инвестиране Reference PDF
772.62 KB
Ръководство за инвестиране
06/01/2012 2011/412_bg Търговия с чуждестранна валута (Форекс) Investor Warning PDF
191.58 KB