ESMA LIBRARY

The ESMA Library contains all ESMA documents. Please use the search and filter options to find specific documents.
880
DOCUMENTS

REFINE YOUR SEARCH

Sections

Type of document

Your filters
MiFID - Secondary Markets X Corporate Finance X Guidelines and Technical standards X MiFID II: Transparency Calculations and DVC X
Reset all filters
Date Ref. Title Section Type Download Info Summary Related Documents Translated versions
29/11/2013 2013/998 PL Wytyczne dotyczące modelowego protokołu ustaleń w sprawie konsultacji, współpracy i wymiany informacji związanych z nadzorem nad podmiotami, których dotyczy dyrektywa w sprawie ZAFI , Guidelines & Recommendations PDF
252.73 KB
08/08/2014 2014/869 PL Wytyczne dotyczące obowiązków sprawozdawczych na podstawie art. 3 ust.3 lit. d) oraz art.24 ust.1, 2 i. 4 dyrektywy w sprawie ZAFI Guidelines & Recommendations PDF
754.18 KB
25/08/2014 JC/2014/43 pl Wytyczne dotyczące obsługi reklamacji dla sektora papierów wartościowych (ESMA) i sektora bankowości (EUNB) , Guidelines & Recommendations PDF
210.55 KB
The European Securities and Markets Authority (ESMA) and the European Banking Authority (EBA) published today their Joint Committee final Report on guidelines for handling consumer complaints in the securities and banking sectors. The document aims to increase market confidence and for the benefit of consumers and firms alike it will ensure a harmonised approach to handling complaints for all 28 EU Member States and across all financial services sectors.The final report published today is part of the efforts of the European Supervisory Authorities to bring further supervisory convergence across the securities and banking sectors. It was developed on the basis of the existing complaints-handling guidelines established by EIOPA (the European Insurance and Occupational Pensions Authority) for the insurance sector. The report was launched for a public consultation last year and this final version takes into consideration the feedback received.ESMA and the EBA consider that these guidelines will ensure a consistent approach to complaints-handling across the EU. Consumers can purchase financial services and products in the investment, banking and insurance sectors across the entire EU Single Market and these guidelines will allow them to refer to a single set of complaints-handling arrangements. EU consumers will therefore be able to rely on the same approach irrespective of what type of product they have purchased and where they have purchased it.In addition to strengthening consumer protection -a key statutory objective for ESMA and for the EBA-, the guidelines will also allow firms, some of which sell products from more than one sector across the EU, to streamline and standardise their own complaints-handling arrangements. National regulators too will be able to supervise the same harmonised requirements across all sectors of financial services in their own jurisdictions.The guidelines will be translated into the official languages of the European Union (EU) and they will become applicable two months after the date of publication of their translations.
27/03/2014 2014/298 PL Wytyczne dotyczące porozumień w sprawie współpracy i wymiany informacji Guidelines & Recommendations PDF
404.5 KB
Wytyczne dotyczące porozumień w sprawie współpracy i wymiany informacji—między właściwymi organami oraz między właściwymi organami a ESMA Tłumaczenie wykonane przez Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej.
28/10/2014 2014-1293pl Wytyczne ESMA w sprawie nadzoru nad informacją finansową Guidelines & Recommendations PDF
441.42 KB
PL - Tłumaczenie wykonane przez Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej.
03/10/2013 2013/1390 PL Wytyczne i zalecenia dotyczące pisemnych umów zawieranych pomiędzy członkami kolegiów CCP Guidelines & Recommendations PDF
222.01 KB
10/06/2013 2013/322 PL Wytyczne i zalecenia w zakresie spójnych, efektywnych i skutecznych ocen uzgodnień interoperacyjnych Guidelines & Recommendations PDF
280.92 KB
Wytyczne i zalecenia w zakresie spójnych, efektywnych i skutecznych ocen uzgodnień interoperacyjnych
04/09/2014 2014/1133 pl Wytyczne i zalecenia w zakresie wdrażania zasad CPSS-IOSCO dotyczących infrastruktur rynków finansowych w odniesieniu do kontrahentów centralnych Guidelines & Recommendations PDF
270.73 KB
PL - Tłumaczenie wykonane przez Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej.
28/09/2012 2012/388 PL Wytyczne w sprawie określonych aspektów wymogów dyrektywy MiFID dotyczących komórki ds. nadzoru zgodności z prawem , Guidelines & Recommendations PDF
369.1 KB
21/08/2012 2012/387 PL Wytyczne w sprawie pewnych aspektów wymogów dyrektywy MiFID dotyczących odpowiedniości , Guidelines & Recommendations PDF
352.93 KB
28/03/2012 2012/197 pl Wytyczne w sprawie pomiaru ryzyka i obliczania ogólnego narażenia na ryzyko w odniesieniu do niektórych rodzajów UCITS strukturyzowanych , Guidelines & Recommendations PDF
272.91 KB
03/07/2013 2013/232 PL Wytyczne w sprawie prawidłowej polityki wynagrodzeń na mocy dyrektywy w sprawie ZAFI Guidelines & Recommendations PDF
748.44 KB
Wytyczne w sprawie prawidłowej polityki wynagrodzeń na mocy dyrektywy w sprawie ZAFI
01/10/2013 2013/606 PL Wytyczne w sprawie zasad i praktyk dotyczących wynagrodzeń (MiFID) , Guidelines & Recommendations PDF
323.25 KB
02/04/2013 2013/74 PL Wyłączenie w przypadku działalności animatora rynku oraz działalności na rynku pierwotnym na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego , Guidelines & Recommendations PDF
628.33 KB
22/12/2014 JC/GL/2014/01 FI Yhteiset ohjeet rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnan koordinointijärjestelyjen yhdenmukaistamiseen liittyvästä valvontakäytäntöjen lähentämisestä , Guidelines & Recommendations PDF
162.25 KB
17/12/2012 2011/188 FI Yhteistyö, joka kattaa EAMV:n, toimivaltaisten viranomaisten ja alakohtaisten toimivaltaisten viranomaisten väliset siirrot luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EU) No 513/2011 mukaisesti Guidelines & Recommendations PDF
176.19 KB
Yhteistyö, joka kattaa EAMV:n, toimivaltaisten viranomaisten ja alakohtaisten toimivaltaisten viranomaisten väliset siirrot luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EU) No 513/2011 mukaisesti
22/12/2014 JC/GL/2014/01 HR Zajedničke smjernice o konvergenciji nadzornih praksi koje se odnose na dosljednost sporazuma o nadzornoj suradnji za financijske konglomerate , Guidelines & Recommendations PDF
222.2 KB
22/12/2014 JC/GL/2014/01/PL Załącznik I: Szablon dla procesu mapowania dla konglomeratu finansowego (załącznik JC 2014 070) , Guidelines & Recommendations XLSX
81.46 KB
01/10/2013 2013/606 CS Zásady a postupy v oblasti odměňování (MiFID) , Guidelines & Recommendations PDF
343.56 KB
22/12/2014 JC/GL/2014/01 ET Ühisedsuunised järelevalvealase tegevuse lähendamise kohta seoses finantskonglomeraatide järelevalve koordineerimise korra sidususega , Guidelines & Recommendations PDF
170.75 KB