ESMA LIBRARY

The ESMA Library contains all ESMA documents. Please use the search and filter options to find specific documents.
648
DOCUMENTS

REFINE YOUR SEARCH

Sections

Type of document

Your filters
MiFID - Investor Protection X European Single Electronic Format X Warnings and publications for investors X Credit Rating Agencies X
Reset all filters
Date Ref. Title Section Type Download Info Summary Related Documents Translated versions
18/04/2013 2013/267 BG ДОГОВОРИТЕ ЗА РАЗЛИКИ (CFD) Investor Warning PDF
549.63 KB
ДОГОВОРИТЕ ЗА РАЗЛИКИ (CFD)
23/06/2015 2015/609 BG Насоки относно информацията, предоставяна периодично на ЕSMA от агенциите за кредитен рейтинг , Guidelines & Recommendations PDF
297.5 KB
BG  - Преводът е предоставен от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз.
21/08/2012 2012/387 BG Насоки относно определени аспекти на изискванията на MiFID за годност , Guidelines & Recommendations PDF
357.81 KB
28/09/2012 2012/388 BG Насоки относно определени аспекти на изискванията на MiFID за годност , Guidelines & Recommendations PDF
342.03 KB
24/04/2014 2013/606 BG Политики и практики на възнаграждение (Директива за пазарите на финансови инструменти — MiFID) , Guidelines & Recommendations PDF
298.55 KB
07/02/2014 2014/154 BG Рискове от инвестиране в комплексни продукти , Investor Warning PDF
287.57 KB
25/01/2013 2012/682 BG Ръководство за инвестиране Reference PDF
772.62 KB
Ръководство за инвестиране
06/01/2012 2011/412_bg Търговия с чуждестранна валута (Форекс) Investor Warning PDF
191.58 KB