ESMA LIBRARY

The ESMA Library contains all ESMA documents. Please use the search and filter options to find specific documents.
661
DOCUMENTS

REFINE YOUR SEARCH

Sections

Type of document

Your filters
MiFID - Investor Protection X MiFID - Secondary Markets X MiFID II: Transparency Calculations and DVC X Trade Repositories X Benchmarks X
Reset all filters
Date Ref. Title Section Type Download Info Summary Related Documents Translated versions
05/02/2019 ESMA 70-155-7026 Use of UK data in ESMA databases in case of a no-deal Brexit , , Statement PDF
281.69 KB
28/09/2012 2012/388 SK Usmernenia o určitých aspektoch požiadaviek MiFID týkajúcich sa vykonávania funkcie dodržiavania (compliance) , Guidelines & Recommendations PDF
375.81 KB
21/08/2012 2012/387 SK Usmernenia o určitých aspektoch požiadaviek vhodnosti podľa MiFID , Guidelines & Recommendations PDF
361.57 KB
22/09/2017 ESMA71-319-53 Verena Ross Keynote AFME Compliance and Legal Conference , Speech PDF
236.94 KB
28/11/2018 ESMA35-43-1376 Verena Ross Keynote speech at DSW-Better Finance International Investors’ Conference , Speech PDF
247.6 KB
16/05/2019 ESMA34-45-712 Verena Ross- ICMA 2019 conference speech , , , Speech PDF
134.24 KB
01/10/2013 2013/606 DE Vergütungsgrundsätze und-verfahren (MiFID) , Guidelines & Recommendations PDF
331.96 KB
25/07/2016 2016/1166 Warning about CFDs, binary options and other speculative products , Investor Warning PDF
149.13 KB
28/09/2012 2012/388 PL Wytyczne w sprawie określonych aspektów wymogów dyrektywy MiFID dotyczących komórki ds. nadzoru zgodności z prawem , Guidelines & Recommendations PDF
369.1 KB
21/08/2012 2012/387 PL Wytyczne w sprawie pewnych aspektów wymogów dyrektywy MiFID dotyczących odpowiedniości , Guidelines & Recommendations PDF
352.93 KB
01/10/2013 2013/606 PL Wytyczne w sprawie zasad i praktyk dotyczących wynagrodzeń (MiFID) , Guidelines & Recommendations PDF
323.25 KB
07/02/2014 2014/154 PL Zagrożenia związane z inwestowaniem w produkty złożone , Investor Warning PDF
359.91 KB
01/10/2013 2013/606 CS Zásady a postupy v oblasti odměňování (MiFID) , Guidelines & Recommendations PDF
343.56 KB
21/08/2012 2012/387 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με ορισμένες πτυχές των απαιτήσεων καταλληλότητας που προβλέπονται στη MiFID , Guidelines & Recommendations PDF
397.87 KB
28/09/2012 2012/388 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με ορισμένες πτυχές των απαιτήσεων της λειτουργίας συμμόρφωσης που προβλέπονται στη MiFID , Guidelines & Recommendations PDF
408 KB
01/10/2013 2013/606 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών (MiFID) , Guidelines & Recommendations PDF
385.26 KB
07/02/2014 2014/154 EL Οι κίνδυνοι των επενδύσεων σε σύνθετα προϊόντα , Investor Warning PDF
407.92 KB
21/08/2012 2012/387 BG Насоки относно определени аспекти на изискванията на MiFID за годност , Guidelines & Recommendations PDF
357.81 KB
28/09/2012 2012/388 BG Насоки относно определени аспекти на изискванията на MiFID за годност , Guidelines & Recommendations PDF
342.03 KB
24/04/2014 2013/606 BG Политики и практики на възнаграждение (Директива за пазарите на финансови инструменти — MiFID) , Guidelines & Recommendations PDF
298.55 KB