ESMA LIBRARY

The ESMA Library contains all ESMA documents. Please use the search and filter options to find specific documents.
62
DOCUMENTS

REFINE YOUR SEARCH

Sections

Type of document

Your filters
International cooperation X Credit Rating Agencies X Short Selling X Guidelines & Recommendations X
Reset all filters
Date Ref. Title Section Type Download Info Summary Related Documents Translated versions
02/04/2013 2013/74 BG Изключения за дейностите по поддържане на пазара и операциите на първичния пазар съгласно Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение , Guidelines & Recommendations PDF
536.67 KB
23/06/2015 2015/609 BG Насоки относно информацията, предоставяна периодично на ЕSMA от агенциите за кредитен рейтинг , Guidelines & Recommendations PDF
297.5 KB
BG  - Преводът е предоставен от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз.