ESMA LIBRARY

The ESMA Library contains all ESMA documents. Please use the search and filter options to find specific documents.
563
DOCUMENTS

REFINE YOUR SEARCH

Sections

Type of document

Your filters
Q&A X Guidelines & Recommendations X Short Selling X Brexit X Transparency X Guidelines and Technical standards X Corporate Finance X Benchmarks X
Reset all filters
Date Ref. Title Section Type Download Info Summary Related Documents Translated versions
22/12/2014 JC/GL/2014/01/BG Приложение I: Образец за процеса на съотнасяне за финансовия конгломерат (JC 2014 070 Annex) , Guidelines & Recommendations XLS
98.5 KB
22/12/2014 JC/GL/2014/01 BG Съвместни насоки относно сближаването на надзорните практики по отношение на съгласуваността на споразуменията за координиране на надзора върху финансовите конгломерати , Guidelines & Recommendations PDF
265.5 KB
17/12/2012 2011/188 BG Сътрудничество, включващо делегиране между ЕОЦКП, компетентните органи и секторните компетентни органи съгласно Регламент (EС) № 513/2011 относно агенциите за кредитен рейтинг Guidelines & Recommendations PDF
256.32 KB
Сътрудничество, включващо делегиране между ЕОЦКП, компетентните органи и секторните компетентни органи съгласно Регламент (EС) № 513/2011 относно агенциите за кредитен рейтинг