ESMA LIBRARY

The ESMA Library contains all ESMA documents. Please use the search and filter options to find specific documents.
236
DOCUMENTS

REFINE YOUR SEARCH

Sections

Type of document

Your filters
Short Selling X Securities Financing Transactions X Management Board X Corporate Governance X
Reset all filters
Date Ref. Title Section Type Download Info Summary Related Documents Translated versions
30/01/2013 2013/159 Q&A on Implementation of the Regulation on short selling and certain aspects of credit default swaps (2nd update) Q&A PDF
873.32 KB
01/02/2013 2013/158 Guidelines on the exemption for market making activities and primary market operations under Regulation (EU) 236/2012 of the European Parliament and the Council on short selling and certain aspects of Credit Default Swaps Final Report PDF
501.8 KB
01/02/2013 2013/167 ESMA issues guidelines on market-making and primary dealer exemptions , Press Release PDF
117.57 KB
12/02/2013 2013/203 On the evaluation of the Regulation (EU) 236/2012 of the European Parliament and of the Council on short selling and certain aspects of credit default swaps Consultation Paper PDF
315.16 KB
12/02/2013 2013/214 ESMA seeks feedback for review of the Short Selling Regulation , Press Release PDF
75.26 KB
19/02/2013 2013/84 Feedback statement on the consultation regarding the role of the proxy advisory industry , Statement PDF
559.31 KB
19/02/2013 2013/240 ESMA recommends EU Code of Conduct for proxy advisor industry , , Press Release PDF
140.27 KB
19/02/2013 2012/MB/74 Summary of conclusions MB meeting 05/11/12 Reference PDF
143.24 KB
19/02/2013 2013/MB/6 Summary of conclusions MB meeting 17/12/12 Reference PDF
168.56 KB
11/03/2013 2013/280 Vacancy notice- Chair of Committee drafting a proxy advising industry Code of Conduct , Reference PDF
102.91 KB
15/03/2013 2013/311 Gérard Rameix elected to ESMA’s Management Board , Press Release PDF
106.68 KB
02/04/2013 2013/74 Guidelines on Exemption for market making activities and primary market operations under the Short selling regulation , Guidelines & Recommendations PDF
498.85 KB
02/04/2013 2013/74 BG Изключения за дейностите по поддържане на пазара и операциите на първичния пазар съгласно Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение , Guidelines & Recommendations PDF
536.67 KB
02/04/2013 2013/74 CS Výjimka pro činnosti v rámci tvorby trhu a operace na primárním trhu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání , Guidelines & Recommendations PDF
516.53 KB
02/04/2013 2013/74 DA Fritagelse for market making-aktiviteter og primære markedsoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 om short selling og visse aspekter af credit default swaps , Guidelines & Recommendations PDF
491.66 KB
02/04/2013 2013/74 ET Turutegemise ja esmasturuga seotud toimingute suhtes kohaldatavad erandid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 236/2012 lühikeseks müügi ja krediidiriski vahetustehingute teatavate aspektide kohta , Guidelines & Recommendations PDF
538.28 KB
02/04/2013 2013/74 FI Lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 236/2012 mukaisesta markkinatakaustoimintaa ja ensimarkkinoilla suoritettavia operaatioita koskevasta poikke , Guidelines & Recommendations PDF
485.25 KB
02/04/2013 2013/74 FR Exemption pour les activités de tenue de marché et les opérations de marché primaire au titre du Règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit , Guidelines & Recommendations PDF
621.2 KB
02/04/2013 2013/74 EL Εξαίρεση για δραστηριότητες ειδικής διαπραγμάτευσης και πρωτογενούς αγοράς βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης , Guidelines & Recommendations PDF
561.83 KB
02/04/2013 2013/74 HU A short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti árjegyzői tevékenységek és elsődleges piaci műveletek mentessége , Guidelines & Recommendations PDF
550.5 KB