ESMA LIBRARY

The ESMA Library contains all ESMA documents. Please use the search and filter options to find specific documents.
263
DOCUMENTS

REFINE YOUR SEARCH

Sections

Type of document

Your filters
Corporate Information X Transparency X Press Releases X Joint Committee X Short Selling X Market Integrity X MiFID - Investor Protection X Technical Standards X Vacancy X Guidelines & Recommendations X Statement X
Reset all filters
Date Ref. Title Section Type Download Info Summary Related Documents Translated versions
24/04/2014 2013/606 BG Политики и практики на възнаграждение (Директива за пазарите на финансови инструменти — MiFID) , Guidelines & Recommendations PDF
298.55 KB
22/12/2014 JC/GL/2014/01/BG Приложение I: Образец за процеса на съотнасяне за финансовия конгломерат (JC 2014 070 Annex) , Guidelines & Recommendations XLS
98.5 KB
22/12/2014 JC/GL/2014/01 BG Съвместни насоки относно сближаването на надзорните практики по отношение на съгласуваността на споразуменията за координиране на надзора върху финансовите конгломерати , Guidelines & Recommendations PDF
265.5 KB