ESMA LIBRARY

The ESMA Library contains all ESMA documents. Please use the search and filter options to find specific documents.
1246
DOCUMENTS

REFINE YOUR SEARCH

Sections

Type of document

Your filters
MiFID - Investor Protection X MiFID - Secondary Markets X Credit Rating Agencies X European Single Electronic Format X Board of Supervisors X Joint Committee X Short Selling X
Reset all filters
Date Ref. Title Section Type Download Info Summary Related Documents Translated versions
22/12/2014 JC/GL/2014/01/PL Załącznik I: Szablon dla procesu mapowania dla konglomeratu finansowego (załącznik JC 2014 070) , Guidelines & Recommendations XLSX
81.46 KB
22/12/2014 JC/GL/2014/01 HR Zajedničke smjernice o konvergenciji nadzornih praksi koje se odnose na dosljednost sporazuma o nadzornoj suradnji za financijske konglomerate , Guidelines & Recommendations PDF
222.2 KB
07/02/2014 2014/154 PL Zagrożenia związane z inwestowaniem w produkty złożone , Investor Warning PDF
359.91 KB
22/12/2014 JC/GL/2014/01 FI Yhteiset ohjeet rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnan koordinointijärjestelyjen yhdenmukaistamiseen liittyvästä valvontakäytäntöjen lähentämisestä , Guidelines & Recommendations PDF
162.25 KB
02/04/2013 2013/74 PL Wyłączenie w przypadku działalności animatora rynku oraz działalności na rynku pierwotnym na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego , Guidelines & Recommendations PDF
628.33 KB
01/10/2013 2013/606 PL Wytyczne w sprawie zasad i praktyk dotyczących wynagrodzeń (MiFID) , Guidelines & Recommendations PDF
323.25 KB
21/08/2012 2012/387 PL Wytyczne w sprawie pewnych aspektów wymogów dyrektywy MiFID dotyczących odpowiedniości , Guidelines & Recommendations PDF
352.93 KB
28/09/2012 2012/388 PL Wytyczne w sprawie określonych aspektów wymogów dyrektywy MiFID dotyczących komórki ds. nadzoru zgodności z prawem , Guidelines & Recommendations PDF
369.1 KB
25/08/2014 JC/2014/43 pl Wytyczne dotyczące obsługi reklamacji dla sektora papierów wartościowych (ESMA) i sektora bankowości (EUNB) , Guidelines & Recommendations PDF
210.55 KB
The European Securities and Markets Authority (ESMA) and the European Banking Authority (EBA) published today their Joint Committee final Report on guidelines for handling consumer complaints in the securities and banking sectors. The document aims to increase market confidence and for the benefit of consumers and firms alike it will ensure a harmonised approach to handling complaints for all 28 EU Member States and across all financial services sectors.The final report published today is part of the efforts of the European Supervisory Authorities to bring further supervisory convergence across the securities and banking sectors. It was developed on the basis of the existing complaints-handling guidelines established by EIOPA (the European Insurance and Occupational Pensions Authority) for the insurance sector. The report was launched for a public consultation last year and this final version takes into consideration the feedback received.ESMA and the EBA consider that these guidelines will ensure a consistent approach to complaints-handling across the EU. Consumers can purchase financial services and products in the investment, banking and insurance sectors across the entire EU Single Market and these guidelines will allow them to refer to a single set of complaints-handling arrangements. EU consumers will therefore be able to rely on the same approach irrespective of what type of product they have purchased and where they have purchased it.In addition to strengthening consumer protection -a key statutory objective for ESMA and for the EBA-, the guidelines will also allow firms, some of which sell products from more than one sector across the EU, to streamline and standardise their own complaints-handling arrangements. National regulators too will be able to supervise the same harmonised requirements across all sectors of financial services in their own jurisdictions.The guidelines will be translated into the official languages of the European Union (EU) and they will become applicable two months after the date of publication of their translations.
22/12/2014 JC/GL/2014/01 PL Wspólne wytyczne w zakresie konwergencji praktyk nadzorczych dotyczących spójności ustaleń koordynacyjnych w zakresie nadzoru nad konglomeratami finansowymi , Guidelines & Recommendations PDF
301.46 KB
03/10/2018 ESMA71-99-1046 WP 2019 Press Release , , Press Release PDF
282.94 KB
25/07/2016 2016/1166 Warning about CFDs, binary options and other speculative products , Investor Warning PDF
149.13 KB
02/04/2013 2013/74 SK Výnimka pre činnosti tvorby trhu a operácie na primárnom trhu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie , Guidelines & Recommendations PDF
598.56 KB
02/04/2013 2013/74 CS Výjimka pro činnosti v rámci tvorby trhu a operace na primárním trhu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání , Guidelines & Recommendations PDF
516.53 KB
02/04/2013 2013/74 NL Vrijstelling voor activiteiten van marketmakers en handelingen op de primaire markt krachtens Verordening (EU) nr. 236/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende short selling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps , Guidelines & Recommendations PDF
524.15 KB
19/11/2018 ESMA32-60-403 Video Tutorial on the European Single Electronic Format- Script Reference PDF
166.3 KB
25/08/2014 JC/2014/43 lt Vertybinių popierių (ESMA) ir bankų (EBI) sektorių skundų nagrinėjimo gairės , Reference PDF
153.6 KB

The European Securities and Markets Authority (ESMA) and the European Banking Authority (EBA) published today their Joint Committee final Report on guidelines for handling consumer complaints in the securities and banking sectors. The document aims to increase market confidence and for the benefit of consumers and firms alike it will ensure a harmonised approach to handling complaints for all 28 EU Member States and across all financial services sectors.The final report published today is part of the efforts of the European Supervisory Authorities to bring further supervisory convergence across the securities and banking sectors. It was developed on the basis of the existing complaints-handling guidelines established by EIOPA (the European Insurance and Occupational Pensions Authority) for the insurance sector. The report was launched for a public consultation last year and this final version takes into consideration the feedback received.ESMA and the EBA consider that these guidelines will ensure a consistent approach to complaints-handling across the EU. Consumers can purchase financial services and products in the investment, banking and insurance sectors across the entire EU Single Market and these guidelines will allow them to refer to a single set of complaints-handling arrangements. EU consumers will therefore be able to rely on the same approach irrespective of what type of product they have purchased and where they have purchased it.In addition to strengthening consumer protection -a key statutory objective for ESMA and for the EBA-, the guidelines will also allow firms, some of which sell products from more than one sector across the EU, to streamline and standardise their own complaints-handling arrangements. National regulators too will be able to supervise the same harmonised requirements across all sectors of financial services in their own jurisdictions.The guidelines will be translated into the official languages of the European Union (EU) and they will become applicable two months after the date of publication of their translations.

01/10/2013 2013/606 DE Vergütungsgrundsätze und-verfahren (MiFID) , Guidelines & Recommendations PDF
331.96 KB
28/11/2018 ESMA35-43-1376 Verena Ross Keynote speech at DSW-Better Finance International Investors’ Conference , Speech PDF
247.6 KB
22/09/2017 ESMA71-319-53 Verena Ross Keynote AFME Compliance and Legal Conference , Speech PDF
236.94 KB