ESMA LIBRARY

The ESMA Library contains all ESMA documents. Please use the search and filter options to find specific documents.
927
DOCUMENTS

REFINE YOUR SEARCH

Sections

Type of document

Your filters
MiFID - Investor Protection X MiFID - Secondary Markets X Short Selling X Warnings and publications for investors X Careers X Transparency X Securitisation X
Reset all filters

Pages

Date Ref. Title Section Type Download Info Summary Related Documents Translated versions
06/01/2012 2011/412_bg Търговия с чуждестранна валута (Форекс) Investor Warning PDF
191.58 KB
25/01/2013 2012/682 BG Ръководство за инвестиране Reference PDF
772.62 KB
Ръководство за инвестиране
07/02/2014 2014/154 BG Рискове от инвестиране в комплексни продукти , Investor Warning PDF
287.57 KB
24/04/2014 2013/606 BG Политики и практики на възнаграждение (Директива за пазарите на финансови инструменти — MiFID) , Guidelines & Recommendations PDF
298.55 KB
21/08/2012 2012/387 BG Насоки относно определени аспекти на изискванията на MiFID за годност , Guidelines & Recommendations PDF
357.81 KB
28/09/2012 2012/388 BG Насоки относно определени аспекти на изискванията на MiFID за годност , Guidelines & Recommendations PDF
342.03 KB
02/04/2013 2013/74 BG Изключения за дейностите по поддържане на пазара и операциите на първичния пазар съгласно Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение , Guidelines & Recommendations PDF
536.67 KB
18/04/2013 2013/267 BG ДОГОВОРИТЕ ЗА РАЗЛИКИ (CFD) Investor Warning PDF
549.63 KB
ДОГОВОРИТЕ ЗА РАЗЛИКИ (CFD)
18/04/2013 2013/267 EL Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Investor Warning PDF
427.45 KB
Συμβάσεις επί διαφορών (CFD)
07/02/2014 2014/154 EL Οι κίνδυνοι των επενδύσεων σε σύνθετα προϊόντα , Investor Warning PDF
407.92 KB
25/01/2013 2012/682 EL Οδηγός επενδύσεων Reference PDF
638.02 KB
Οδηγός επενδύσεων
01/10/2013 2013/606 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών (MiFID) , Guidelines & Recommendations PDF
385.26 KB
28/09/2012 2012/388 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με ορισμένες πτυχές των απαιτήσεων της λειτουργίας συμμόρφωσης που προβλέπονται στη MiFID , Guidelines & Recommendations PDF
408 KB
21/08/2012 2012/387 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με ορισμένες πτυχές των απαιτήσεων καταλληλότητας που προβλέπονται στη MiFID , Guidelines & Recommendations PDF
397.87 KB
10/09/2012 2012/557 EL Η ESMA (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) προειδοποιεί τους μικροεπενδυτές σχετικά με τους κινδύνους των επιγραμμικών επενδύσεων Investor Warning PDF
806.62 KB
Η ESMA (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) προειδοποιεί τους μικροεπενδυτές σχετικά με τους κινδύνους των επιγραμμικών επενδύσεων
02/04/2013 2013/74 EL Εξαίρεση για δραστηριότητες ειδικής διαπραγμάτευσης και πρωτογενούς αγοράς βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης , Guidelines & Recommendations PDF
561.83 KB
06/01/2012 2011/412_el Αγοραπωλησίες συναλλάγματος (forex) Investor Warning PDF
187.92 KB
06/01/2012 2011/412_lv Ārvalstu valūtas maiņas tirgus (FOREX) Investor Warning PDF
188.47 KB
01/10/2013 2013/606 CS Zásady a postupy v oblasti odměňování (MiFID) , Guidelines & Recommendations PDF
343.56 KB
18/04/2013 2013/267 SK Zmluvy o rozdiele (CFD) Investor Warning PDF
349.04 KB
Zmluvy o rozdiele (CFD)

Pages