ESMA LIBRARY

The ESMA Library contains all ESMA documents. Please use the search and filter options to find specific documents.
630
DOCUMENTS

REFINE YOUR SEARCH

Sections

Type of document

Your filters
Q&A X Annual Report X Technical Standards X Guidelines & Recommendations X Decision X Audit X Transparency X Securities Financing Transactions X Brexit X Guidelines and Technical standards X Post Trading X Credit Rating Agencies X Short Selling X
Reset all filters

Pages

Date Ref. Title Section Type Download Info Summary Related Documents Translated versions
29/11/2013 2013/998 ES 28.11.13 | ESMA/2013/998 Directrices sobre el modelo de memorando de acuerdo relativo a la consulta, la cooperación y el intercambio de información en lo que respecta a la supervisión de las entidades de la DGFIA , Guidelines & Recommendations PDF
244.6 KB
29/11/2013 2013/998 RO 28.11.13 | ESMA/2013/998 Orientări referitoare la modelul de memorandum de înţelegere privind consultarea, cooperarea şi schimbul de informaţii în legătură cu supravegherea entităţilor prevăzute de DAFIA , Guidelines & Recommendations PDF
263.01 KB
29/11/2013 2013/998 SK 28.11.13 | ESMA/2013/998 Usmernenia o vzorovom memorande o porozumení o konzultáciách, spolupráci a výmene informácií v súvislosti s dohľadom nad subjektmi, na ktoré sa vzťahuje smernica o správcoch alternatívnych investičných fondov , Guidelines & Recommendations PDF
269.81 KB
17/12/2012 2011/188 HU A feladatok átruházását is magában foglaló együttműködés az EÉPH, a hatáskörrel rendelkező hatóságok és a hatáskörrel rendelkező ágazati hatóságok között a hitelminősítő intézetekről szóló 513/2011/EU rendelet értelmében Guidelines & Recommendations PDF
195.43 KB
A feladatok átruházását is magában foglaló együttműködés az EÉPH, a hatáskörrel rendelkező hatóságok és a hatáskörrel rendelkező ágazati hatóságok között a hitelminősítő intézetekről szóló 513/2011/EU rendelet értelmében
02/04/2013 2013/74 HU A short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti árjegyzői tevékenységek és elsődleges piaci műveletek mentessége , Guidelines & Recommendations PDF
550.5 KB
01/10/2013 2013/606 DA Aflønningspolitik og-praksis (MiFID) , Guidelines & Recommendations PDF
357.25 KB
03/07/2013 2013/232 FI AIMF-direktiivin mukaista hyvää palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevat ohjeet Guidelines & Recommendations PDF
728.36 KB
AIMF-direktiivin mukaista hyvää palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevat ohjeet
22/12/2014 JC/GL/2014/01/IT Allegato I. Modello per il processo di mappatura del conglomerato finanziario (allegato JC 2014 070) , Guidelines & Recommendations XLSX
68.26 KB
08/08/2014 2014/869 et Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid käsitleva direktiivi artikli 3 lõike 3 punkti d ning artikli 24 lõigete 1, 2 ja 4 kohaste aruannetega seotud kohustusi käsitlevad suunised Guidelines & Recommendations PDF
713.34 KB
15/07/2019 esma41-139-1231 Amended decision Handelsbanken Decision PDF
244.4 KB
15/07/2019 esma41-139-1224 Amended_decision_nordea Decision PDF
236.05 KB
15/07/2019 esma41-139-1229 Amended_decision_seb Decision PDF
239.8 KB
15/07/2019 esma41-139-1230 Amended_decision_swedbank Decision PDF
243.03 KB
22/12/2014 JC/GL/2014/01/RO Anexa I: Formular pentru procesul de mapare aferent conglomeratului financiar (Anexa 2014 070 a , Guidelines & Recommendations XLSX
66.2 KB
22/12/2014 JC/GL/2014/01/PT Anexo I: Modelo para o processo de levantamento do conglomerado financeiro (JC 2014 070 Anexo) , Guidelines & Recommendations XLSX
68.14 KB
22/12/2014 JC/GL/2014/01/ES Anexo I: Plantilla para el proceso de asignación del conglomerado financiero (Anexo 2014 070 del Comité Mixto) , Guidelines & Recommendations XLSX
68.87 KB
22/12/2014 JC/GL/2014/01/DE Anhang I: Vorlage für das Mapping-Verfahren für Finanzkonglomerate (ABl. 2014 070 Anhang) , Guidelines & Recommendations XLSX
68.05 KB
22/12/2014 JC/GL/2014/01/MT Anness I: Mudell għall-proċess ta’ mmappjar għall-konglomerat finanzjarju (Anness JC 2014 070) , Guidelines & Recommendations XLSX
68.01 KB
28/09/2015 2015/1457 - Annex II Annex II- CSDR TS on CSD Requirements and Internalised Settlement Technical Standards PDF
1.44 MB
28/09/2015 2015/1457 Annex III Annex III- CSDR TS on CSD Requirements and Internalised Settlement Technical Standards PDF
910.14 KB

Pages