ESMA LIBRARY

The ESMA Library contains all ESMA documents. Please use the search and filter options to find specific documents.
714
DOCUMENTS

REFINE YOUR SEARCH

Sections

Type of document

Your filters
Innovation and Products X MiFID II: Transparency Calculations and DVC X Press Releases X Board of Supervisors X MiFID - Investor Protection X Guidelines and Technical standards X Market Integrity X Prospectus X Market Abuse X European Single Electronic Format X Q&A X CESR Document X Report X Statement X Guidelines & Recommendations X
Reset all filters

Pages

Date Ref. Title Section Type Download Info Summary Related Documents Translated versions
21/12/2016 2016/1668 2016-1668 ESMA feedback statement on ESEF , , Report PDF
6.98 MB
04/02/2019 ESMA20-95-1105 2019 Regulatory Work Programme , , Report PDF
308.68 KB
02/10/2020 ESMA20-95-1273 2021 Annual Work Programme , , , Report PDF
608.58 KB
28/09/2021 ESMA20-95-1430 2022 Annual Work Programme , , , Report PDF
589.43 KB
29/11/2013 2013/998 ES 28.11.13 | ESMA/2013/998 Directrices sobre el modelo de memorando de acuerdo relativo a la consulta, la cooperación y el intercambio de información en lo que respecta a la supervisión de las entidades de la DGFIA , Guidelines & Recommendations PDF
244.6 KB
29/11/2013 2013/998 RO 28.11.13 | ESMA/2013/998 Orientări referitoare la modelul de memorandum de înţelegere privind consultarea, cooperarea şi schimbul de informaţii în legătură cu supravegherea entităţilor prevăzute de DAFIA , Guidelines & Recommendations PDF
263.01 KB
29/11/2013 2013/998 SK 28.11.13 | ESMA/2013/998 Usmernenia o vzorovom memorande o porozumení o konzultáciách, spolupráci a výmene informácií v súvislosti s dohľadom nad subjektmi, na ktoré sa vzťahuje smernica o správcoch alternatívnych investičných fondov , Guidelines & Recommendations PDF
269.81 KB
17/12/2012 2011/188 HU A feladatok átruházását is magában foglaló együttműködés az EÉPH, a hatáskörrel rendelkező hatóságok és a hatáskörrel rendelkező ágazati hatóságok között a hitelminősítő intézetekről szóló 513/2011/EU rendelet értelmében Guidelines & Recommendations PDF
195.43 KB
A feladatok átruházását is magában foglaló együttműködés az EÉPH, a hatáskörrel rendelkező hatóságok és a hatáskörrel rendelkező ágazati hatóságok között a hitelminősítő intézetekről szóló 513/2011/EU rendelet értelmében
02/04/2013 2013/74 HU A short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti árjegyzői tevékenységek és elsődleges piaci műveletek mentessége , Guidelines & Recommendations PDF
550.5 KB
04/12/2019 ESMA71-99-1254 Acting Chair CCP Supervisory Committee , , , Statement PDF
82.87 KB
09/01/2019 ESMA50-157-1391 Advice on Initial Coin Offerings and Crypto-Assets Report PDF
882.48 KB
01/10/2013 2013/606 DA Aflønningspolitik og-praksis (MiFID) , Guidelines & Recommendations PDF
357.25 KB
03/07/2013 2013/232 FI AIMF-direktiivin mukaista hyvää palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevat ohjeet Guidelines & Recommendations PDF
728.36 KB
AIMF-direktiivin mukaista hyvää palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevat ohjeet
22/12/2014 JC/GL/2014/01/IT Allegato I. Modello per il processo di mappatura del conglomerato finanziario (allegato JC 2014 070) , Guidelines & Recommendations XLSX
68.26 KB
08/08/2014 2014/869 et Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid käsitleva direktiivi artikli 3 lõike 3 punkti d ning artikli 24 lõigete 1, 2 ja 4 kohaste aruannetega seotud kohustusi käsitlevad suunised Guidelines & Recommendations PDF
713.34 KB
22/12/2014 JC/GL/2014/01/RO Anexa I: Formular pentru procesul de mapare aferent conglomeratului financiar (Anexa 2014 070 a , Guidelines & Recommendations XLSX
66.2 KB
22/12/2014 JC/GL/2014/01/PT Anexo I: Modelo para o processo de levantamento do conglomerado financeiro (JC 2014 070 Anexo) , Guidelines & Recommendations XLSX
68.14 KB
22/12/2014 JC/GL/2014/01/ES Anexo I: Plantilla para el proceso de asignación del conglomerado financiero (Anexo 2014 070 del Comité Mixto) , Guidelines & Recommendations XLSX
68.87 KB
22/12/2014 JC/GL/2014/01/DE Anhang I: Vorlage für das Mapping-Verfahren für Finanzkonglomerate (ABl. 2014 070 Anhang) , Guidelines & Recommendations XLSX
68.05 KB
22/12/2014 JC/GL/2014/01/MT Anness I: Mudell għall-proċess ta’ mmappjar għall-konglomerat finanzjarju (Anness JC 2014 070) , Guidelines & Recommendations XLSX
68.01 KB

Pages