ESMA LIBRARY

The ESMA Library contains all ESMA documents. Please use the search and filter options to find specific documents.
920
DOCUMENTS

REFINE YOUR SEARCH

Sections

Type of document

Your filters
Guidelines and Technical standards X Risk Analysis & Economics - Markets Infrastructure Investors X Prospectus X Warnings and publications for investors X
Reset all filters

Pages

Date Ref. Title Section Type Download Info Summary Related Documents Translated versions
29/11/2013 2013/998 ES 28.11.13 | ESMA/2013/998 Directrices sobre el modelo de memorando de acuerdo relativo a la consulta, la cooperación y el intercambio de información en lo que respecta a la supervisión de las entidades de la DGFIA , Guidelines & Recommendations PDF
244.6 KB
29/11/2013 2013/998 RO 28.11.13 | ESMA/2013/998 Orientări referitoare la modelul de memorandum de înţelegere privind consultarea, cooperarea şi schimbul de informaţii în legătură cu supravegherea entităţilor prevăzute de DAFIA , Guidelines & Recommendations PDF
263.01 KB
29/11/2013 2013/998 SK 28.11.13 | ESMA/2013/998 Usmernenia o vzorovom memorande o porozumení o konzultáciách, spolupráci a výmene informácií v súvislosti s dohľadom nad subjektmi, na ktoré sa vzťahuje smernica o správcoch alternatívnych investičných fondov , Guidelines & Recommendations PDF
269.81 KB
23/05/2008 08-003 Finnish A Consumer's guide to MiFID- Investing in Financial products- Finnish translation Reference PDF
1 MB
01/09/2008 08-003 Icelandic A Consumer's guide to MiFID- Investing in Financial products- Icelandic translation Reference PDF
554.96 KB
26/08/2008 08-003 German A Consumer's guide to MiIFD- Investing in Financial products- German translation Reference PDF
380.1 KB
30/09/2008 08-003 Lithuanian A Consumer's guide to MiIFD- Investing in Financial products- Lithuanian translation Reference PDF
3.22 MB
31/07/2008 08-003 Maltese A Consumer's guide to MiIFD- Investing in Financial products- Maltese translation Reference PDF
1.24 MB
07/03/2008 08-003 A Consumers' Guide to MiFID- Investing in Financial Products Reference PDF
563.13 KB
07/03/2008 08-003 Dutch A Consumers' Guide to MiFID- Investing in Financial Products- Dutch translation Reference PDF
245.93 KB
07/03/2008 08-003 French A Consumers' Guide to MiFID- Investing in Financial Products- French translation Reference PDF
240.21 KB
07/03/2008 08-003 HU A Consumers' Guide to MiFID- Investing in Financial Products- Hungarian translation Reference PDF
281.74 KB
07/03/2008 08-003 ES A Consumers' Guide to MiFID- Investing in Financial Products- Spanish Translation Reference PDF
2.35 MB
10/09/2012 2012/557 PT A ESMA alerta os investidores para os riscos dos investimentos online Investor Warning PDF
336.1 KB
A ESMA alerta os investidores para os riscos dos investimentos online
17/12/2012 2011/188 HU A feladatok átruházását is magában foglaló együttműködés az EÉPH, a hatáskörrel rendelkező hatóságok és a hatáskörrel rendelkező ágazati hatóságok között a hitelminősítő intézetekről szóló 513/2011/EU rendelet értelmében Guidelines & Recommendations PDF
195.43 KB
A feladatok átruházását is magában foglaló együttműködés az EÉPH, a hatáskörrel rendelkező hatóságok és a hatáskörrel rendelkező ágazati hatóságok között a hitelminősítő intézetekről szóló 513/2011/EU rendelet értelmében
02/04/2013 2013/74 HU A short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti árjegyzői tevékenységek és elsődleges piaci műveletek mentessége , Guidelines & Recommendations PDF
550.5 KB
01/10/2013 2013/606 DA Aflønningspolitik og-praksis (MiFID) , Guidelines & Recommendations PDF
357.25 KB
03/07/2013 2013/232 FI AIMF-direktiivin mukaista hyvää palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevat ohjeet Guidelines & Recommendations PDF
728.36 KB
AIMF-direktiivin mukaista hyvää palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevat ohjeet
22/12/2014 JC/GL/2014/01/IT Allegato I. Modello per il processo di mappatura del conglomerato finanziario (allegato JC 2014 070) , Guidelines & Recommendations XLSX
68.26 KB
08/08/2014 2014/869 et Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid käsitleva direktiivi artikli 3 lõike 3 punkti d ning artikli 24 lõigete 1, 2 ja 4 kohaste aruannetega seotud kohustusi käsitlevad suunised Guidelines & Recommendations PDF
713.34 KB

Pages