ESMA LIBRARY

The ESMA Library contains all ESMA documents. Please use the search and filter options to find specific documents.
1589
DOCUMENTS

REFINE YOUR SEARCH

Sections

Type of document

Your filters
MiFID - Investor Protection X MiFID - Secondary Markets X Credit Rating Agencies X Fund Management X Short Selling X Press Releases X Securitisation X Corporate Finance X Board of Appeal X Warnings and publications for investors X
Reset all filters

Pages

Date Ref. Title Section Type Download Info Summary Related Documents Translated versions
06/01/2012 2011/412_bg Търговия с чуждестранна валута (Форекс) Investor Warning PDF
191.58 KB
25/01/2013 2012/682 BG Ръководство за инвестиране Reference PDF
772.62 KB
Ръководство за инвестиране
07/02/2014 2014/154 BG Рискове от инвестиране в комплексни продукти , Investor Warning PDF
287.57 KB
24/04/2014 2013/606 BG Политики и практики на възнаграждение (Директива за пазарите на финансови инструменти — MiFID) , Guidelines & Recommendations PDF
298.55 KB
21/08/2012 2012/387 BG Насоки относно определени аспекти на изискванията на MiFID за годност , Guidelines & Recommendations PDF
357.81 KB
28/09/2012 2012/388 BG Насоки относно определени аспекти на изискванията на MiFID за годност , Guidelines & Recommendations PDF
342.03 KB
23/06/2015 2015/609 BG Насоки относно информацията, предоставяна периодично на ЕSMA от агенциите за кредитен рейтинг , Guidelines & Recommendations PDF
297.5 KB
BG  - Преводът е предоставен от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз.
28/03/2012 2012/197 bg Насоки относно измерване на риска и изчисляването на глобалния риск за някои видове структурирани ПКИПЦК , Guidelines & Recommendations PDF
281.24 KB
01/08/2014 2014/937 bg Насоки относно борсово търгуваните фондове (ETF) и въпросите за ПКИПЦ , Guidelines & Recommendations PDF
382.04 KB
This is an update of the guidelines originally published in 2012.  The new version of the guidelines modifies the original provision on diversification of collateral received by UCITS in the context of efficient portfolio management techniques and over-the-counter financial derivative transactions.
29/11/2013 2013/998 BG Насоки за образеца на МзР относно консултирането, сътрудничеството и обмена на информация, свързани с надзора на субекти по Директива ЛУАИФ , Guidelines & Recommendations PDF
254.76 KB
02/04/2013 2013/74 BG Изключения за дейностите по поддържане на пазара и операциите на първичния пазар съгласно Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение , Guidelines & Recommendations PDF
536.67 KB
18/04/2013 2013/267 BG ДОГОВОРИТЕ ЗА РАЗЛИКИ (CFD) Investor Warning PDF
549.63 KB
ДОГОВОРИТЕ ЗА РАЗЛИКИ (CFD)
18/04/2013 2013/267 EL Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Investor Warning PDF
427.45 KB
Συμβάσεις επί διαφορών (CFD)
07/02/2014 2014/154 EL Οι κίνδυνοι των επενδύσεων σε σύνθετα προϊόντα , Investor Warning PDF
407.92 KB
25/01/2013 2012/682 EL Οδηγός επενδύσεων Reference PDF
638.02 KB
Οδηγός επενδύσεων
29/11/2013 2013/998 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το υπόδειγμα ΜΣ για τη διαβούλευση, τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά την εποπτεία των οντοτήτων της οδηγίας ΔΟΕΕ , Guidelines & Recommendations PDF
271.55 KB
01/10/2013 2013/606 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών (MiFID) , Guidelines & Recommendations PDF
385.26 KB
23/06/2015 2015/609 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την περιοδική πληροφόρηση που παρέχεται στην ESMA από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας , Guidelines & Recommendations PDF
338.39 KB
EL - Η παρούσα μετάφραση έγινε από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
01/08/2014 2014/937 el Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια και άλλα θέματα που αφορούν τους ΟΣΕΚΑ , Guidelines & Recommendations PDF
382.29 KB
This is an update of the guidelines originally published in 2012.  The new version of the guidelines modifies the original provision on diversification of collateral received by UCITS in the context of efficient portfolio management techniques and over-the-counter financial derivative transactions.
28/09/2012 2012/388 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με ορισμένες πτυχές των απαιτήσεων της λειτουργίας συμμόρφωσης που προβλέπονται στη MiFID , Guidelines & Recommendations PDF
408 KB

Pages