ESMA LIBRARY

The ESMA Library contains all ESMA documents. Please use the search and filter options to find specific documents.
994
DOCUMENTS

REFINE YOUR SEARCH

Sections

Type of document

Your filters
MiFID - Investor Protection X MiFID - Secondary Markets X Corporate Information X Warnings and publications for investors X Trading X Speeches X Board of Appeal X
Reset all filters

Pages

Date Ref. Title Section Type Download Info Summary Related Documents Translated versions
06/01/2012 2011/412_bg Търговия с чуждестранна валута (Форекс) Investor Warning PDF
191.58 KB
25/01/2013 2012/682 BG Ръководство за инвестиране Reference PDF
772.62 KB
Ръководство за инвестиране
07/02/2014 2014/154 BG Рискове от инвестиране в комплексни продукти , Investor Warning PDF
287.57 KB
24/04/2014 2013/606 BG Политики и практики на възнаграждение (Директива за пазарите на финансови инструменти — MiFID) , Guidelines & Recommendations PDF
298.55 KB
21/08/2012 2012/387 BG Насоки относно определени аспекти на изискванията на MiFID за годност , Guidelines & Recommendations PDF
357.81 KB
28/09/2012 2012/388 BG Насоки относно определени аспекти на изискванията на MiFID за годност , Guidelines & Recommendations PDF
342.03 KB
16/07/2012 ESMA 2011 BG Европейски орган за ценни книжа и пазари Годишен доклад за 2011 г Annual Report PDF
421.75 KB
This is a summary of the 2011 annual report of ESMA.
28/11/2014 ESMA 2013 AR BG Европейски орган за ценни книжа и пазари Annual Report PDF
284.13 KB
BG  - Преводът е предоставен от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз.
18/04/2013 2013/267 BG ДОГОВОРИТЕ ЗА РАЗЛИКИ (CFD) Investor Warning PDF
549.63 KB
ДОГОВОРИТЕ ЗА РАЗЛИКИ (CFD)
18/04/2013 2013/267 EL Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Investor Warning PDF
427.45 KB
Συμβάσεις επί διαφορών (CFD)
07/02/2014 2014/154 EL Οι κίνδυνοι των επενδύσεων σε σύνθετα προϊόντα , Investor Warning PDF
407.92 KB
25/01/2013 2012/682 EL Οδηγός επενδύσεων Reference PDF
638.02 KB
Οδηγός επενδύσεων
01/10/2013 2013/606 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών (MiFID) , Guidelines & Recommendations PDF
385.26 KB
28/09/2012 2012/388 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με ορισμένες πτυχές των απαιτήσεων της λειτουργίας συμμόρφωσης που προβλέπονται στη MiFID , Guidelines & Recommendations PDF
408 KB
21/08/2012 2012/387 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με ορισμένες πτυχές των απαιτήσεων καταλληλότητας που προβλέπονται στη MiFID , Guidelines & Recommendations PDF
397.87 KB
10/09/2012 2012/557 EL Η ESMA (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) προειδοποιεί τους μικροεπενδυτές σχετικά με τους κινδύνους των επιγραμμικών επενδύσεων Investor Warning PDF
806.62 KB
Η ESMA (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) προειδοποιεί τους μικροεπενδυτές σχετικά με τους κινδύνους των επιγραμμικών επενδύσεων
16/07/2012 ESMA 2011 EL Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών- Ετήσια έκθεση 2011 Annual Report PDF
173.61 KB
This is a summary of the 2011 annual report of ESMA.
28/11/2014 ESMA 2013 AR EL Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) Annual Report PDF
334.14 KB
EL - Η παρούσα μετάφραση έγινε από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
06/01/2012 2011/412_el Αγοραπωλησίες συναλλάγματος (forex) Investor Warning PDF
187.92 KB
06/01/2012 2011/412_lv Ārvalstu valūtas maiņas tirgus (FOREX) Investor Warning PDF
188.47 KB

Pages