ESMA LIBRARY

The ESMA Library contains all ESMA documents. Please use the search and filter options to find specific documents.
127
DOCUMENTS

REFINE YOUR SEARCH

Sections

Type of document

Your filters
MiFID - Investor Protection X Corporate Information X Benchmarks X Speeches X Procurement X Short Selling X Technical Advice X Guidelines & Recommendations X Report X
Reset all filters

Pages

Date Ref. Title Section Type Download Info Summary Related Documents Translated versions
05/10/2017 ESMA20-95-619 2018 Work Programme , Report PDF
533.61 KB
02/10/2020 ESMA20-95-1273 2021 Annual Work Programme , , , Report PDF
608.58 KB
02/04/2013 2013/74 HU A short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti árjegyzői tevékenységek és elsődleges piaci műveletek mentessége , Guidelines & Recommendations PDF
550.5 KB
01/10/2013 2013/606 DA Aflønningspolitik og-praksis (MiFID) , Guidelines & Recommendations PDF
357.25 KB
02/04/2013 2013/74 LV Atbrīvojums tirgus uzturētāja darbībām un primārā tirgus operācijām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 236/2012 par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiem , Guidelines & Recommendations PDF
771.14 KB
01/10/2013 2013/606 LT Atlyginimų nustatymo politika ir praktika (FPRD) , Guidelines & Recommendations PDF
268.28 KB
01/10/2013 2013/606 LV Atlīdzības politika un prakse (FITD) , Guidelines & Recommendations PDF
339.96 KB
02/04/2013 2013/74 DE Ausnahme für Market-Making-Tätigkeiten und Primärmarkttätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über Leerverkäufe und bestimmte Aspekte von Credit Default Swaps , Guidelines & Recommendations PDF
638.62 KB
01/10/2013 2013/606 NL Beloningsbeleid en beloningspraktijken (MiFID) , Guidelines & Recommendations PDF
319.71 KB
02/04/2013 2013/74 RO Derogări pentru activităţile de formator de piaţă şi operaţiunile de pe piaţa primară conform Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit , Guidelines & Recommendations PDF
534.03 KB
28/09/2012 2012/388 ES Directrices acerca de ciertos aspectos de los requisitos del órgano de verificación del cumplimiento de la MiFID , Guidelines & Recommendations PDF
359.25 KB
21/08/2012 2012/387 ES Directrices relativas a determinados aspectos de los requisitos de idoneidad de la MiFID , Guidelines & Recommendations PDF
347.12 KB
29/03/2017 ESMA70-145-48 Draft technical standards under the Benchmarks Regulation Report PDF
1.75 MB
01/10/2013 2013/606 SV Ersättningspolicy och ersättningspraxis (MiFID-direktivet) , Guidelines & Recommendations PDF
248.72 KB
02/04/2013 2013/74 IT Esenzione per attività di supporto agli scambi (market making) e operazioni di mercato primario ai sensi del regolamento (UE) 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei cont , Guidelines & Recommendations PDF
496.67 KB
06/04/2020 ESMA 50-165-1098 ESMA annual statistical report on performance and costs of retail investment products in the EU- 2020 , , Report PDF
4.08 MB
20/04/2012 2012/236 ESMA's Technical Advice on possible delegated acts of the short-selling and certain aspects of CDS , Technical Advice PDF
509.39 KB
11/01/2017 ESMA42-1643088512-2962 ESMA42-1643088512-2962 Follow-up Report to the Peer Review on Best Execution , , Report PDF
774.17 KB
14/02/2020 ESMA70-156-1778 ESMA’s response to the Commission’s consultation on the BMR review Report PDF
314.12 KB
03/06/2013 2013-614 ESMA’s technical advice on short selling regulation Technical Advice PDF
2.3 MB
Final Report 2013/614 ESMA‘s technical advice on the evaluation of the Regulation (EU) 236/2012 of the European Parliament and of the Council on short selling and certain aspects of credit default swaps

Pages